Povodom gostovanja na štandu Bibliotekarskog društva Srbije na 63 beogradskom Sajmu knjiga, kompanija Neolibris kao distributer Ebsco baza podataka omogućila je svim članovima Društva besplatan pristup do kraja 2018 na veliki broj akademskih, stručnih i popularnih baza podataka. Među obimnim kolekcijama iz svih oblasti nauke, sa nekoliko desetina hiljada časopisa i preko 150,000 elektronskih knjiga, verujemo da će za bibliotekare posebno biti zanimljiva baza “Library & Information Science Source” sa velikim brojem časopisa iz celog sveta koji prate kretanja u savremenom bibliotekarstvu.

 

Za ulazak je potrebno da kliknete na donji EBSCO logotip, a šifre za pristup svim bazama koje će biti aktivne do 31/12/2018 biće podeljene tokom seminara na štandu BDS-a 23/10/2018. Članovi koji ne budu prisutni mogu se obratiti sekretarijatu Društva nakon Sajma.

ULAZAK U BAZE: