FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Časopisi izdavačke kuće Taylor & Francis dostupni profesorima i studentima FPN-a u punom tekstu u 2021 godini:

1

JOURNAL OF ETHNIC & MIGRATION STUDIES

2

ETHNIC & RACIAL STUDIES

3

JOURNAL OF IMMIGRANT & REFUGEE STUDIES

4

IMMIGRANTS & MINORITIES

5

SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY

6

DEVELOPMENT IN PRACTICE

7

JOURNAL OF INTERCULTURAL STUDIES

8

SOCIAL IDENTITIES

9

MOBILITIES

10

JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES

11

WEST EUROPEAN POLITICS

12

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY

Pristup ovim časopisima omogućen je preko IP adresa fakultetskih računara tako da korisnik ulazi direktno u puni tekst.